Yeni İşgal Stratejisi:Yumuşak Güç ve Occupy!

Eski çağlardan günümüze devam eden güç ve iktidar mücadelesi her dönemde farklı metodlarla sürdürülmüştür. Kılıç – kalkanla yapılan savaşlar yerini önce baruta sonra konvansiyonel silahlara…